Em nhân viên ngây ngô Kozue Fujita bị sếp bạo hành dã man