IPX-416 Mây mưa với sếp khi đi công tác – Kana Momonogi

Kana Momonogi đã có bạn trai và đã nhiều lần nhìn thấy âm mưu của anh trưởng phòng của cô, anh dặn dò đủ điều, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai vì tin tưởng người sếp của mình là người cương trực, vào một lần cô đi công tác cùng sếp, cô phải tiếp đón đối tác với những ly rượu mạnh mặc dù cô chẳng biết uống nhưng vì công việc cô đã nhiệt tình khiến cô xảy xỉn để rồi người sếp bắt đầu lộ mặt thật của ình, dìu cô đến nhà nghĩ mây mưa ở đó mặc dù cô đã từ chối nhẹ