NACR-471 Chịch cô gia sư của tôi trong cơn mưa – Reona Tomiyasu

Bị ướt đẫm bởi một cơn bão bất ngờ … Gia sư riêng yêu thích của tôi không thể tìm thấy đường về nhà và đã ở lại cùng tôi Reona Tomiyasu