Riko Kasumi bị thằng bạn thân của người yêu đụ cho tơi tả