Ước mơ được địt idol cuối cùng cũng trở thành hiện thực