Về quê thăm người chú năm xưa, cháu gái bị chú chuốc say rồi địt tơi tả

Đã lâu không gặp chú tôi …” Bạn trở lại Tokyo lần đầu tiên sau một vài năm, và bạn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Không có vết tích của cô gái chạy quanh khu phố, và cô ấy có một vẻ đẹp đã được rửa tội. Một bộ ngực nở nang, cặp đùi nữ tính … và một khuôn mặt xinh đẹp, có cơ địa. Tôi muốn làm ô nhiễm mọi thứ.

Về quê thăm người chú năm xưa, cháu gái bị chú chuốc say rồi địt tơi tả