Vợ xin chồng đi họp lớp rồi trốn vào khách sạn với tình cũ

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ tôi, Minami. Sau khi tham dự hội cựu sinh viên cùng nhau, tôi định tổ chức lễ kỷ niệm ở nhà, nhưng tôi đã ưu tiên cho một bữa tiệc uống rượu với đối tác kinh doanh của mình, và tôi thậm chí không thể nói chuyện với Minami từ sáng … Còn mình đi nhậu tối hôm Minami đi họp hội cựu sinh viên, về sớm hơn chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm thì liên lạc với Minami nhưng bặt vô âm tín. Khi tôi liên lạc với các thành viên tham dự hội cựu sinh viên, tôi nghe nói rằng Minami Sato và Chidori đã biến mất trước bữa tiệc thứ hai, và tôi đã rất lo lắng.

Vợ xin chồng đi họp lớp rồi trốn vào khách sạn với tình cũ