Yura Kano hạnh phúc khi được sống thử với người yêu